2020-2021 оқу жылына 1 сыныпқа оқушылар кабылдайды